مستند داد و بیداد
Director :Mohammad Ghorbani
مستند داد و بیداد
مستند داد و بیدادمستند داد و بیداد
تصویر بردار میثم محمدی
صدا بردار سعید حسنلو
تهیه کننده : میثم محمدی
نویسنده و کارگردان: محمد قربانی
dad o bidad documentary
dad o bidad

dad o bidad Documenatry

? who can help our childs

مستند داد و بیداد

در بین سالهای 86-89 تولید شده.  و به موضوعاتی مثل فاصله طبقاتی – نا عدالتی اجتماعی و فقر و زنان ایرانی می‌پردازد.

جشنواره زنگین یول

جشنواره زنگین یول

لوح تقدیر جشنواره مستند

لوح تقدیر جشنواره مستند

vafali yar a short film by Mohammad Ghorbani

VAFALI YAR
Click Here for more information
and Watch Online

  • dad o bidad
  • dad o bidad documentary
  • مستند داد و بیداد
مستند داد و بیداد

مستند داد و بیداد به نویسندگی و کارگردانی محمد قربانی در سال 1386 تولید شد . این مستند به فقر و نا عدالتی اجتماعی در استان زنجان پرداخته و به دلیل عبور از خطوط قرمز هیجگاه مجوز اگران عمومی دریافت نکرد . مستند فوق برای رسیدگی به امور به دفتر ریاست جمهوری وقت ارسال شد .

ساعتهای فیلمبرداری

بیش از 40 ساعت فیلمبرداری در استان زنجان در طی یکسال انجام شد. این مقدار فیلم در فصلهای تابستان ئاییزهزار رنگ و زمستان انجام شد .
گروه فیلمبرداری با مشقات زیادی با کمترین تجهیزات ممکن این کار را انجام دادند و شد آنچه باید میشد

سال تولید

اواخر اسنفد سال 1385 سال شروع فیلمبرداری مستند داد و بیداد با مجوز سینمای جوان زنجان
مستند داد و بیداد که فراز و نشیب زیادی به خود دید در سال 1386 آغاز شد .

Dad o bidad Documentary
Written and Dirceted by
Mohammad Ghorbani
about Social problems
in iran at 2007-2012

about

we record about 40 hours films in zanjan at spring , summer and winter . our group work hardly for social problems in iran . but this documentary never accept with iran law to publish

about dad o bidad

Dad o bidad is a social documentary that recorded in 2 years at 2007-2012 in iran – zanjan. .

This post is also available in: English Turkish